direct naar inhoud van Regels
Plan: Lochemsestraat 14 en 16, Terwolde
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0285.20272-OW00

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Onder "wijzigingsplan" wordt verstaan:

Het wijzigingsplan "Lochemsestraat 14 en 16, Terwolde" met identificatienummer NL.IMRO.0285.20272-OW00 van de gemeente Voorst.

Artikel 2 Wijziging bestemming

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan "Buitengebied" met identificatienummer NL.IMRO.0285.20100-VS00, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Voorst op 28 januari 2013, overeenkomstig de wijze, zoals vervat in de verbeelding behorende bij onderhavig wijzigingsplan.

De planregels van het bestemmingsplan "Buitengebied" en van het bestemmingsplan "Buitengebied, eerste herziening" met identificatienummer NL.IMRO.0285.20184-VS00, zoals vastgesteld op 7 juli 2014, zijn overeenkomstig van toepassing op dit wijzigingsplan.

Hoofdstuk 2 Overgangs- en slotregels

Het bepaalde in het bestemmingsplan Buitengebied NL.IMRO.0285.20100-VS00 en het bestemmingsplan Buitengebied, eerste herziening NL.IMRO.0285.20184-VS00 is hier van toepassing, alsmede:

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan "Lochemsestraat 14 en 16, Terwolde" van de gemeente Voorst.